Nasza Strategia Programowa

 • KAPITAŁ SPOŁECZNY
    PRIORYTETY:
  1. Kształtowanie przestrzeni publicznej przez wspólnoty dzielnic i osiedli, także we współpracy z miastem
  2. Stworzenie inkubatora organizacji pozarządowych
   1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
  3. Podwyższanie atrakcyjności miasta dla odwiedzających, promujące rozwój edukacyjny
   1. Bezpośrednie wsparcie finansowe  dla kształcenia zawodowego
   2. Program stypendialny dla przyszłych pracowników- uczniów, studentów w formie pożyczek od lokalnych pracodawców w formule odpracowania lub zwrotu środków
   3. Wykorzystanie walorów Świnoujścia do tworzenia ośrodków edukacyjnych
  4. Kształtowanie rynku pracy w kierunku jego strukturalnej efektywności w wyniku właściwie realizowanej edukacji zawodowej
   1. Stworzenie i stosowanie zasad współpracy pomiędzy miastem a pracodawcami
   
 • ROZWÓJ GOSPODARCZY
    PRIORYTETY:
  1. Długookresowy budżet zadaniowy
  2. Efektywna gospodarka majątkowa miasta
   1. Ograniczenie kosztów funkcjonowania urzędu Miasta i spółek miejskich, w oparciu o dobrą koordynację pomiędzy nimi
  3. Zewnętrzne źródła finansowania, także z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
  4. Orientacja na innowacje
   1. `Wykorzystanie nowoczesnych technologii w obszarze zarządzania Miastem – Smart City
   
 • JAKOŚĆ ŻYCIA
    PRIORYTETY:
  1. Budowa systemu monitoringu jakości powietrza
  2. Bezpłatna komunikacja miejska na rzecz wszystkich korzystających z systemu P&R
  3. Kontynuacja i rozbudowa programu wspierania seniorów
  4. Likwidacja barier komunikacyjnych
   
 • OCHRONA ZDROWIA
    PRIORYTETY:
  1. Miejska polityka kadrowa w zawodach medycznych
   1. Szkolenia i kursy kwalifikacyjne dla zawodów medycznych
   2. Stypendia dla absolwentów szkół medycznych
   3. Preferencyjna polityka mieszkaniowa dla pracowników ochrony zdrowia
  2. Platforma informacyjna w obszarze ochrony zdrowia
   1. Aktywne współdziałanie podmiotów świadczących usługi w ochronie zdrowia
  3. Rozwój polityki senioralnej
  4. Budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych na pasie granicznym jako projekt transgraniczny dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców wyspy