Partnerstwo publiczno-prywatne dla Świnoujścia – wyzwanie dla nowej rady miasta

Zgodnie z planem finansowym do 2020 r., Polska jest największym beneficjentem środków z Unii Europejskiej. Zmiana reguł w wydawaniu środków unijnych po tym okresie oraz zmniejszone wpływy ze sprzedaży działek miejskich, których atrakcyjna lokalizacja się już kończy, może znacząco wpłynąć na sytuację Świnoujścia. Kapitał prywatny może stać się bardzo ważnym źródłem wsparcia inwestycji użyteczności publicznej.

Dlatego wyzwaniem dla radnych przyszłej kadencji będzie poszukiwanie nowych źródeł finansowania. Jedną z szans na realizację takich inwestycji może być partnerstwo publiczno-prywatne.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym, w trakcie której gmina i prywatny inwestor realizują wspólne przedsięwzięcie, dzieląc się ryzykiem oraz zyskiem z inwestycji.

Obszarami do wykorzystania PPP mogą być m.in.: gospodarka odpadami, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacja obszaru miejskiego, a także budowa obiektów, których realizacja i/lub utrzymanie w okresie eksploatacji może wykraczać poza możliwości finansowe gminy, np. pływalnia czy hala widowiskowo-sportowa.

Znaczenie kosztów utrzymania inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych znacząco wzrośnie. Przykładem tego jest także świnoujski tunel, którego budowa współfinansowana jest przez Unię Europejską, ale jego utrzymanie już nie.

Głównym celem PPP jest przekwalifikowanie samorządu z dostawcy obiektów użyteczności publicznej w dostawcę samych usług. Finansowanie budowy obiektu jest rolą prywatnego inwestora, który następnie w określonym czasie czerpie z niego dochody.

Różnica pomiędzy metodą tradycyjną a metodą PPP polega przede wszystkim na:

 – koncentracji na całościowym cyklu trwania danego projektu zamiast na pojedynczym etapie,

– zapewnieniu finansowania w całości lub części przez prywatnego inwestora zamiast samorządu,

 – obciążeniu finansowym dla podmiotu publicznego zależnym od wydajności i jakości realizowanego przedsięwzięcia zamiast stałego obciążenia,

 – podziale ryzyka inwestycji pomiędzy inwestorem prywatnym i jednostką samorządową.

Wymiernymi korzyściami płynącymi z metody PPP są przede wszystkim mniejsze wydatki na gminne inwestycje oraz przyspieszenie terminów budowy obiektów użyteczności publicznej.

Do przykładów obecnych zamierzeń inwestycyjnych w ramach PPP, których realizacja mogłaby znaleźć miejsce także w Świnoujściu, moim zdaniem należą:

– parkingi kubaturowe, w tym podziemne, w Gdańsku i Łodzi,

– centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku,

– pływalnia w Nidzicy,

– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno,

– mieszkania komunalne w Gminie Małkinia Górna.

Będę wspierał taki kierunek rozwoju naszego miasta – oszczędność czasu i pieniędzy.

  Michał Jelonek