• Okręg nr 1

  Nr 1 – Dorota Konkolewska

  Urodzona w Świnoujściu, gdzie ukończyła z wyróżnieniem Liceum Ekonomiczne.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów doktoranckich z nauk ekonomicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pełniła funkcje kierownicze w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu. Od 20 lat współpracuje z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu. Na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu przekazuje studentom wiedzę z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego. Od 2007 roku związana z warszawskim wydawnictwem Wiedza i Praktyka jako autorka artykułów na temat zarządzania jakością. W latach 2011-2016 pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu. W ramach rewitalizacji ulicy H. Pruskiego pełniła funkcję członka zarządu wspólnoty będącej liderem odpowiedzialnym za realizację projektu odnowy zabytkowych kamienic. Była inicjatorem budowy ścieżki zdrowia w dzielnicy  Warszów, gdzie w ramach napisanego projektu realizowanego przez ZGM otrzymano dofinansowanie z LNG w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Od 1 kwietnia 2016 r. prezes zarządu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Od 2015 r. jest członkiem Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością w Stargardzie. W 2017 r. powołana do Rady Biznesu Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Sprawy trudne i problemowe są dla niej wyzwaniem, które chętnie podejmuje. Relacje zawodowe łączące ją z przedsiębiorcami, studentami różnych kierunków, jak i ludźmi potrzebującymi wsparcia, nie tylko uwrażliwiły ją na zgłaszane przez nich potrzeby, ale zaowocowały inicjowaniem i włączaniem się do przedsięwzięć skutecznie rozwiązujących problemy mieszkańców Świnoujścia. Członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu Drużyna Aniołów niosącym pomoc osobom chorym jest tego żywym przykładem. Współpracuje także z Hospicjum Domowym Przystań jako wolontariusz do pozyskiwania środków finansowych. Ma dwóch synów: 24-letniego Krzysztofa (studenta studiów technicznych) i 13-letniego Grzegorza (ucznia szkoły podstawowej). Mąż Arkadiusz pracuje w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa.

  Nr 2 – Dorota Mikulska

  Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej, opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki, 34 lata w polskiej oświacie. Jako prezes zarządu Stowarzyszenia Grupa Morska – Cała Naprzód od ponad trzech lat konsekwentnie i skutecznie łączy członków i sympatyków w działaniach na rzecz Świnoujścia. Spraw miasta uczy się przede wszystkim przez osobiste zaangażowanie. Członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzedniej kadencji. Od 2016 r. ławnik sądowy. Czterokrotna laureatka nadawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia tytułu Mecenas Kultury. Twórczyni i liderka Memoriału Czesława Krygiera – turnieju koszykówki chłopięcej z sukcesem budowanego na haśle „Drużyna to rodzina. Rodzina to drużyna”. Uważa, że Świnoujście spełnia wszelkie warunki ku temu, aby w krótkim czasie stać się polską stolicą szkolenia dziecięcych i młodzieżowych grup sportowych. Zdecydowana zwolenniczka integrowania mieszkańców poprzez wspólne tworzenie otwartej, funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

  Nr 3 – Bartosz Adranowski

  Urodzony w Świnoujściu w 1985 roku w rodzinie, która też Świnoujście ma we krwi. Student studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Prezes stowarzyszenia Kierunek Świnoujście. 1/3 życia poświęcił hotelarstwu, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Jako członek różnego rodzaju organizacji, od najmłodszych lat chętnie uczestniczy w działaniach społecznych na rzecz społeczności lokalnej. W radzie miasta przede wszystkim chce działać na rzecz turystyki oraz wspierać stowarzyszenia, wzmocnić głos mieszkańców poprzez promowanie konsultacji społecznych oraz gorliwe wspieranie polityki prorodzinnej.

  Nr 4 – Dagmara Nowaczkiewicz

  Urodzona w 1975 r. Mieszkanka Świnoujścia od zawsze. Magister ekonomii. Zawodowo związana z bardzo ważną dla Świnoujścia branżą turystyczną, obecnie jako kierownik w prężnie rozwijającym się świnoujskim hotelu. Wolny czas spędza na łonie natury. Kocha zwierzęta. W Grupie Morskiej znalazła możliwość spełniania swojej potrzeby działania na rzecz wspólnoty. Akceptacja i współpraca to podstawy, na których to działanie zawsze opiera. Swoje doświadczenie zawodowe, zaangażowanie, nieustanne dążenie do celu oraz dobry kontakt z drugim człowiekiem postara się jak najlepiej wykorzystać w sprawowaniu mandatu radnej Rady Miasta Świnoujście.

  Nr 5 – Andrzej Kubicki

  Ma 56 lat, jego najbliższa rodzina to żona Elżbieta, córka Iga i syn Bartosz. Grono domowników uzupełnia kundelek Zara. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie z wieloletnim stażem na morzu, jako oficer na statkach towarowych i pasażerskich. Bogate doświadczenie zawodowe uzupełnia własna działalność gospodarcza, prowadzona przez dziesięć lat, w zakresie elektroniki pojazdowej oraz doradztwa technologicznego na rzecz firm zagranicznych. Od piętnastu lat pracuje w Urzędzie Morskim w Szczecinie zarządzając systemem i służbami kontroli ruchu statków w obszarze właściwości terytorialnej tego urzędu. Do jego zadań należy także dbałość o bezpieczeństwo morskie w porcie Świnoujście poprzez opiniowanie analiz nawigacyjnych, planów bezpieczeństwa wszelkich inwestycji morskich w porcie, czy planów bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych operujących z ładunkami niebezpiecznymi w porcie. Tak długi okres współpracy z wszystkimi podmiotami okołoportowymi, Marynarką Wojenną, policją, Strażą Graniczną i Urzędem Miasta Świnoujście pozwala twierdzić, że jest wyjątkowo dobrze zaznajomiony z potrzebami miasta w zakresie bezpieczeństwa i potrzeb inwestycyjnych w obszarze gospodarki morskiej zarówno portu, jak i samego miasta. Prywatnie zapalony żeglarz, wędkarz, projektant jachtów i nowych technologii produkcyjnych. Wiele czasu poświęca poznawaniu i opracowywaniu technologii pozyskiwania taniej i czystej energii. Podstawowa cecha charakteru to energiczność i skuteczność w działaniu. Jest zdecydowanym przeciwnikiem agresywnej działalności partii politycznych dominujących w składzie Rady Miasta Świnoujście i startuje z list Grupy Morskiej, skupiającej kandydatów mogących wnieść realny wkład w rozwój społeczności lokalnej. Mając na uwadze, że miasto może zrealizować tylko te swoje cele, na które budżet wyasygnuje środki, jest zdecydowanym zwolennikiem zrównoważonego rozwoju przemysłowego i turystycznego Świnoujścia. Piastując mandat radnego, chciałby zajmować się bezpieczeństwem morskim miasta i rozwojem gospodarczym, w tym także rozwojem turystycznym. Jako główny cel do osiągnięcia zakłada uruchomienie wszelkich inwestycji umożliwiających wykorzystanie gospodarcze posiadanej przez miasto infrastruktury portowej i, przede wszystkim, zagospodarowania turystycznego wszystkich dzielnic miasta posiadających linię brzegową, dla osiągnięcia realnego do zdobycia dla Świnoujścia miana stolicy sportów wodnych Polski.

  Nr 6 – Krzysztof Kamiński

  Wieloletni działacz społeczny. Dzięki zaufaniu mieszkańców od 2015 r. członek Rady Nadzorczej Spółdzielni „ Słowianin”. Zna problemy mieszkańców świnoujskich bloków i osiedli, a jako przewodniczący Komisji Technicznej musi na bieżąco znajdować sposoby na ich rozwiązanie. Od ponad 40 lat mieszkaniec Świnoujścia, prowadzi własną działalność gospodarczą. Poprzez pracę w radzie miasta chce służyć swoim bogatym doświadczeniem wszystkim mieszkańcom Świnoujścia. Krzysztof uważa, że współpraca z Grupą Morską daje możliwości realizacji spółdzielczych oczekiwań.

  Nr 7 – Krystian Kośmider

  Urodzony 14.06.1995 r. w Świnoujściu. Student V roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście I kadencji. Od najmłodszych lat działający na rzecz swojej Małej Ojczyzny.  Nr 8 – Agnieszka Rachtan

  Lat 58, mieszka w Świnoujściu od najmłodszych lat. Była i jest pośrednim i bezpośrednim obserwatorem wszystkich zmian, jakie dokonywały się w naszym mieście, dlatego może powiedzieć, że zna to miasto i zna jego mieszkańców, jest  jedną z nich. Uważa, że wśród nas nie ma chyba osoby, która nie doceniłaby pracy, jaką włożono w rozwój naszego miasta. Jednak idzie do wyborów nie pod hasłem tego, co już się dokonało, ale chce uczestniczyć w kontynuacji rozwoju i dodać do niego swoją cegiełkę. Jest  fizjoterapeutą, przywraca zdrowie i radość życia swoim pacjentom, mieszkańcom Świnoujścia. Stowarzyszenie Grupa Morska – Cała Naprzód bardzo mocno stawia w swoim programie na rozwój fizyczny młodzieży, na propagowanie aktywności ruchowej wśród ludzi starszych, jest wrażliwe na potrzeby tej najstarszej części naszych mieszkańców. Agnieszka Rachtan z pełnym przekonaniem wpisuje się w ten program, chce w nim uczestniczyć, poszerzać o nowe pomysły i wdrażać je w życie. Nasze miasto jest jednym z najbogatszych w Polsce, chce to wykorzystać dla poprawy komfortu naszego życia, zdrowia fizycznego i psychicznego. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przez rozwój opieki zdrowotnej to jej hasło wyborcze.

  Nr 9 – Piotr Palewski

  51 lat, przedsiębiorca. Współwłaściciel rodzinnej, wielopokoleniowej firmy Kancelaria Podatkowa Palewscy. Certyfikowany specjalista z zakresu rachunkowości i pełnej księgowości. Ceniony doradca wielu firm w regionie. Aktywnie wspiera lokalną przedsiębiorczość i działalność organizacji pozarządowych. Nowoczesny w zarządzaniu, posiada gruntowną wiedzę z zakresu finansowej działalności samorządu. Nieustannie uczestniczy w kursach i szkoleniach branżowych. Chętnie udziela się społecznie. Jego charytatywna działalność to zakulisowe wparcie akcji na rzecz chorych i potrzebujących. Ponadto aktywnie wspiera coroczną zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum Domowego w Świnoujściu. W życiu prywatnym i zawodowym ceniony szczególnie za chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Od 1982 mieszkaniec Świnoujścia. Były żołnierz zawodowy. Konkretny, zdecydowany i pozytywnie nastawiony do świata. Żona Alina prowadzi własną działalność gospodarczą w branży fryzjerskiej, 27 letni syn pracuje wraz z nim w firmie. Interesuje się fantastyką, muzyką filmową i piłką nożną.
 • Okręg nr 2

  Nr 1 – Kamil Janta-Lipiński

  Jest przede wszystkim świnoujścianinem. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą,  w ramach której zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem funduszy unijnych dla dynamicznie rozwijających się lokalnych przedsiębiorstw. Dodatkowo pracuje w jednej ze świnoujskich firm. Ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Europeistyka. Jest radnym VII kadencji oraz przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki. Jego pasją jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. Od lat angażuje się w działania różnych stowarzyszeń i organizacji. Widzi problemy, z jakimi na co dzień mierzą się młodzi i starsi mieszkańcy naszego miasta i przede wszystkim nimi  zajmował się dotychczas. Dlatego bardzo mocno wspierał inicjatywę budowy tanich mieszkań czynszowych, które mają powstać w przeciągu najbliższych 2 lat. Interesują go również kwestie związane z edukacją i sportem. Od początku kadencji skutecznie wnioskował o zwiększanie liczby miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. Jest inicjatorem projektu Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji przy ulicy Grunwaldzkiej,  utworzenia siłowni przy boisku Orlik oraz Zielonego Zakątka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Ma świadomość tego, w jak ważny okres wchodzi nasze miasto, dlatego przez następne 5 lat chciałby kontynuować służbę dla Świnoujścia i jego mieszkańców.

  Nr 2 – Aneta Stawicka

  Lat 46. Urodziła się w Świnoujściu. W 2004 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 27 lat pracuje w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Świnoujściu. To właśnie w tej firmie zdobyła doświadczenie zawodowe, które wykorzystuje również w działalności związkowej, gdzie pełni społecznie funkcję przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Stoczni z siedzibą w MSR „Gryfia” S.A. oraz przewodniczącej Rady Powiatu OPZZ w Świnoujściu. Jest również członkiem Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Metalowcy i Hutnicy. Zarówno poprzez fakt, że jest mieszkanką Świnoujścia oraz poprzez karierę zawodową i działalność związkową, wiąże ogromne nadzieje z przyszłością naszego miasta. Uważa, że Świnoujście zasługuje i ma predyspozycje do tego, by nosić miano „Perły Bałtyku”. Od ponad 6 lat zarówno stoczniowcy jak i radni miasta Świnoujście walczą o to, aby utrzymać jeden z większych zakładów pracy w Świnoujściu, który od 1971 r. nierozerwalnie związany jest z naszym miastem. Nie ukrywa, że jako radna miałaby większe możliwości skutecznie uczestniczyć w tej walce. Dobro naszego miasta, w tym utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy, głęboko leżą jej na sercu, dlatego jest gotowa do podejmowania kolejnych wyzwań. Praca na rzecz utrzymania miejsc pracy oraz promowanie naszego miasta uważa za swój obowiązek, bowiem jest osobą cieszącą się zaufaniem współpracowników, energiczną, łatwo nawiązującą kontakty, zawsze starającą się pomagać innym i służącą im radą, ponieważ na pierwszym miejscu ma dobro ludzi. Nie ukrywa, że bycie radną będzie dla niej kolejnym wyzwaniem, ale sądzi, że wsłuchując się w głosy mieszkańców i ich potrzeby okaże się dobrym kandydatem do piastowania tej funkcji.

  Nr 3 – Michał Jelonek

  36 lat, mgr inż. budownictwa. Od pięciu lat silnie związany ze Świnoujściem, jest to bowiem miejsce, które sprzyja realizacji jego planów prywatnych i zawodowych. Związany z branżą budowlaną, a to zajęcie jest dla niego nie tylko sposobem na życie, ale również pasją i nieustanną lekcją dyscypliny, obowiązkowości i rzetelności. W pracy i życiu stara się być perfekcyjny w powierzanych mu zadaniach, bardzo ambitny i skłonny do poświeceń. Za priorytet postawił sobie rozwój prywatny i zawodowy. Świnoujskim wyspiarzem jest dopiero od kilku lat, ale dzięki temu obiektywnym okiem potrafi spojrzeć na otaczającą go rzeczywistość i dostrzega jej potencjał rozwojowy. Dlatego jako członek Grupy Morskiej pokłada nadzieję na wspólne, konstruktywne budowanie Świnoujścia. Wiedza i zdobyte doświadczenie przy realizacji jednej z najbardziej reprezentacyjnych budowli w dzielnicy nadmorskiej Świnoujścia pozwalają mu wierzyć, że z jego pomocą każda dzielnica miasta może się dynamicznie rozwijać i być równie atrakcyjna.

  Nr – 4 Krzysztof Milewski

  Lat 38, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęśliwy mąż i ojciec, namiętnie jeżdżący na rowerze, aktualnie pracujący w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Uważa, że w świnoujskim życiu publicznym potrzebna jest zmiana pokoleniowa oraz zwrot ku patrzeniu na potrzeby miasta przez pryzmat lokalnych interesów obywatelskich, a nie partyjnych. Jego zdaniem jako najistotniejszy cel w nadchodzącej kadencji rady miasta należy przyjąć zrównoważony rozwój Świnoujścia pomiędzy jego funkcją turystyczną a przemysłową w taki sposób, by rynek pracy nie był uzależniony od tylko jednej branży, jednak ze szczególną dbałością o krajobraz i ochronę środowiska. Równie istotną kwestią w obliczu budowy tunelu będzie przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych miasta zarówno dla komunikacji indywidualnej, jak  i zbiorowej.

  Nr 5 – Jolanta Ławińska

  Od urodzenia mieszka w Świnoujściu. Położna od 24 lat pracująca w świnoujskim szpitalu miejskim. Na stanowisku położnej oddziałowej od 15 lat. Oddana swojej pracy, pomagająca kobietom, znająca ich problemy i potrzeby. Wrażliwa na problemy społeczne mieszkańców, zwłaszcza kobiet i dzieci. W przyszłej radzie miasta chce się zajmować polityką społeczną i ochroną zdrowia.


  Nr 6 – Alicja Bohdziewicz

  Radna dwóch kadencji Rady Miasta Świnoujście. Uważa, że działanie na rzecz mieszkańców powinno się odbywać przede wszystkim poprzez rzetelną pracę pomiędzy sesjami, a nie podczas ich trwania. Wiedzę o sprawach miasta czerpie nie tylko z praktyki samorządowej, ale także z aktywnego członkostwa w Stowarzyszeniu Grupa Morska – Cała Naprzód, którego jest wiceprezesem. Od wielu lat prowadzi własną działalność gastronomiczną.

  Nr 7 – Marta Justyna Witkowska

  36 lat. Rodowita świnoujścianka. W tym mieście się urodziła i w nim pobierała nauki aż po Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I. Edukację ukończyłam uzyskując dyplom magistra na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej. Zdobytą na studiach wiedzę wdraża i wykorzystuje w swojej codziennej pracy na stanowisku inspektora w Polskim Rejestrze Statków. Nie jest związana politycznie z żadną partią. Szczęśliwa żona oraz matka niepełnosprawnego syna Piotra. Zna doskonale problemy i trudy, z jakimi na co dzień przychodzi się zmierzać osobom niepełnosprawnym. Nie są jej również obce problemy mieszkańców naszego miasta, takie jak utrudnienia komunikacyjne, brak miejsc parkingowych, stale rosnące ceny mieszkań, brak perspektyw dla młodych ludzi. Jako radna będzie się wsłuchiwać w głos swoich wyborców i godnie ich reprezentować. Zamierza popierać tylko działania zmierzające do poprawy jakości życia w naszym mieście, jak również wszystkie te, które gwarantują wymierne efekty niosąc miastu spokój i stabilizację.

  Nr 8 – Damian Staniszewski

  Piłkarz i trener. Pochodzi z Płocka, jednak od sezonu 2009/2010, z krótką przerwą, związał swoje życie ze Świnoujściem.  Miasto to stało się jego domem i miejscem, do którego chętnie wrócił. Od sezonu 2016/2017 stara się pomóc naszej lokalnej drużynie wrócić na należne jej miejsce na piłkarskiej mapie Polski. Na co dzień jest również trenerem w Akademii Baltica, gdzie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte w profesjonalnym sporcie najmłodszym adeptom. Chciałby,  żeby władze naszego miasta jeszcze intensywniej wspierały sport nie tylko poprzez budowę nowych obiektów, ale również poprzez właściwsze przekazywanie środków finansowych na lokalne kluby i organizacje.

  Nr 9 – Jarosław Specjalski

  Od czasu, gdy urodził się w Świnoujściu, zawsze jest lokalnym patriotą naszego miasta. Zasiadając w radzie miasta i zarządzie Świnoujścia, przyczynił się do otwarcia Basenu Północnego i po raz pierwszy przedstawił ideę tunelu łączącego wyspy w Brukseli. Od kilku lat z podróży po całym świecie zwozi pomysły, jak uczynić Świnoujście jeszcze piękniejszym i bogatszym.
 • Okręg nr 3

  zdjecie kandydata

  Nr 1 – Sławomir Nowicki

  – Świnoujście… to jest jego dom, jego miejsce na ziemi. Tu się urodził. Chodził do szkoły. Tu się zakochał, założył rodzinę i tu urodzili się jego synowie. Jego życie zawodowe to gospodarka morska. – Ale to tylko jedna  jego połowa. Ta druga kocha łódki, wędkowanie, plażę i wszelką turystykę związaną z morzem i wodą w ogóle. – Dlatego chce rozwoju miasta w tych dwóch kierunkach. To one pozwalają rozwijać się naszemu miastu w sposób zrównoważony. To one dają pracę mieszkańcom. Turystyka i wspaniałe położenie ma jeszcze jeden plus –  wszystkim nam daje  możliwość wypoczynku, relaksu i rekreacji na najpiękniejszych polskich wyspach. – Musimy  – dbając o naturę! –  rozwijać, stwarzać coraz lepsze warunki do korzystania z tego piękna przyrody, które nas otacza. Musimy wspólnie szukać jak najlepszych rozwiązań, które temu będą służyć.  Chce rozmawiać z mieszkańcami na ten temat, słuchać ich pomysłów, a potem poprzez radę miasta wprowadzać je w życie. Jednocześnie – dbając o bezpieczeństwo i maksymalnie jak to tylko możliwe chroniąc naturę! –  rozwijać naszą gospodarkę morską. – Praca w samorządzie nie jest dla niego czymś nowym. Jest radnym trzecią kadencję. Wie, na czym ta praca polega i co robić, aby skutecznie wprowadzać w życie pomysły. Pomysły wszystkich świnoujścian! Pomysły, rozwiązania, które będą decydować o dalszym rozwoju naszego pięknego Świnoujścia. Tak, abyśmy chcieli tu żyć, abyśmy z dumą mówili – Świnoujście to nasza mała ojczyzna. – Jego rodzina kocha zwierzęta. Ma dwa psy, domowe pupile. I tak jest w bardzo wielu świnoujskich domach. Psy, koty, to członkowie rodzin bardzo wielu z nas. Tak, jak inni, doskonale wie, że brakuje w naszym mieście hotelu dla zwierząt, gdzie w razie konieczności, pod dobrą opieką można byłoby zostawić na jakiś czas psa czy kota. Brakuje też miejsca, w którym – gdy przyjdzie taki czas – moglibyśmy je pożegnać. Stworzenie tych dwóch miejsc to jeden z jego priorytetów i chciałby je zrealizować w nowej kadencji Rady Miasta Świnoujście. – Mówi: Świnoujścianie to mądrzy, wspaniali ludzie, a miasto  Świnoujście, jego wszystkie wyspy, to wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju.  Nasza mała ojczyzna, o którą wspólnie musimy dbać i wspólnie rozwijać.  Ostatnie lata pracy wśród świnoujścian i dla nich, nauczyły mnie, że na wyspiarzy można liczyć.
  zdjecie kandydata

  Nr 2 – Grażyna Tosnowiec

  Urodzona 2 stycznia 1970 roku, w Świnoujściu. Z zawodu technik budowlany o profilu dokumentacja budowlana. Od 1994 roku prowadzi własną działalność gospodarczą oraz jest licencjonowanym liderem w branży ubezpieczeniowej. Największą satysfakcję w życiu sprawia jej bezinteresowna pomoc, ponieważ jest przekonana, że dobro zawsze wraca, a uśmiech na twarzy drugiej osoby jest dla niej największym wynagrodzeniem. W swoim życiu miała przyjemność być wolontariuszką na rzecz osób starszych. To doświadczenie nauczyło ją pokory, cierpliwości oraz empatii. Jest osobą otwartą na ludzi i na nowe wyzwania. Szczęśliwą mamą dziewiętnastoletniej córki i trzynastoletniego syna. Wymaga dużo od innych, ale przede wszystkim od samej siebie. Jest z Grupą Morską – Cała Naprzód, bo nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. Wierzy, że każdy – jak ona sama – jest gotowy do współpracy w celu kontynuowania rozwoju naszego miasta. Jako miłośniczka motoryzacji zwraca szczególną uwagę na dynamiczny wzrost liczby samochodów w naszym mieście. Dlatego chce znacząco poprawić jakość pracy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście oraz – idąc w stronę nowoczesnych rozwiązań – zadbać o miejsca parkingowe, których zawsze nam brakuje.
  zdjecie kandydata

  Nr 3 – Sylwia Marszałek

  Jest świnoujścianką od urodzenia. Matka dwóch synów, szczęśliwa żona. Choć jej serce należy do prawobrzeża, interesują ją sprawy wszystkich obywateli miasta. Zapalony i skuteczny społecznik. Pracuje dla swojego otoczenia, chce je zmieniać dla następnych pokoleń, chce te pokolenia łączyć. Organizuje pomoc sąsiedzką i zachęca do jej pielęgnowania. Wspiera seniorów. Autorka trzech projektów do budżetu obywatelskiego, które głosami mieszkańców udało się skierować do realizacji. Zaczęła od swojego osiedla, ale sprawdzone pomysły i przedsięwzięcia stara się propagować także na lewobrzeżu Świnoujścia. Dobro wraca – mówi Sylwia Marszałek. Nie była nigdy radną, ale uważa, że dzięki temu ma świeższe spojrzenie na pracę samorządu. Wspiera mieszkańców w kontaktach z Urzędem Miasta Świnoujście i dostrzega konieczność dalszej poprawy jego pracy tak, aby każdy miał przekonanie, że jego sprawa została potraktowana z pełnym zaangażowaniem. Główne kierunki jej zainteresowań, to rozbudowa mieszkalnictwa komunalnego, likwidacja dużych skupisk lokali socjalnych, utworzenie grzebowiska dla zwierząt, czy wymiana pieców w lokalach będących w zasobie miasta na ekologiczne. Działa w oparciu o zasadę: Chcesz zachęcić innych do zmian – zacznij od siebie.
  zdjecie kandydata

  Nr 4 – Henryk Hyżowiecki

  Urodził się 01.03.1956 r. w Dargobądzu na wyspie Wolin. Mieszkał i wychowywał się w Wolinie, następnie pracował w Szczecinie i ostatecznie w 1985 r. przeniósł się do Świnoujścia, do dzielnicy Warszów. Posiada wykształcenie o profilu technicznym – branża kolejowa. Jego kariera zawodowa zaczynała się, przebiegała i trwa do dzisiaj w Polskich Kolejach Państwowych i  od 1985 r. w świnoujskim porcie handlowym. Piastował tam stanowisko inspektora ds. kolejowych w Wydziale Kolejowym, a następnie stanowisko kierownika Wydziału Kolejowego, obecnie szefa Sekcji Kolejowej w OT Port Świnoujście. Także w porcie został twórcą projektu racjonalizatorskiego. Za wieloletnią pracę  został wyróżniony medalem Złoty Żuraw. W roku 1996 jego zaangażowanie doprowadziło do przekształcenia budynków hoteli robotniczych w budynki mieszkalne i przyłączenia ich do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przymorze”, z którą  związał swój dalszy los jako zastępca prezesa zarządu oraz zastępcy dyrektora ds. inwestycyjno-technicznych. Od 2017 r. jest też członkiem Rady Nadzorczej w Spółce  z o.o. PORT SERWIS. Ponadto należy do szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP” oraz  do Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ZZIT Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Uczestniczy w projektach : „Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” i „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Z racji obecnie zajmowanego stanowiska doradcy ds. kolejowych współpracuje z redakcją czasopisma „Kurier Kolejowy”.

  Nr 5 – Olaf Szymański

  Technik informatyk, absolwent Technikum Morskiego w Świnoujściu. Zapalony programista, twórca stron internetowych i reklam dla lokalnych firm, ale również harcerz i pasjonat żeglarstwa. Od wielu lat działa społecznie. Jednym z jego życiowych celów jest pomoc innym, głównie młodzieży. Zależy mu na rozwoju naszego miasta, które jest i zawsze będzie jego domem.


  zdjecie kandydata

  Nr 6 – Jerzy Barczak

  Z krainą 44 wysp jest związany od… 44 lat, tj. od 1974 roku, kiedy to rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej. W 1990 roku pożegnał się z mundurem w stopniu komandora podporucznika, a już w 1991 r. rozpoczął pracę w nowo tworzącej się Żegludze Świnoujskiej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w poprzedniej formacji udało się przenieść na grunt nowego zakładu pracy, gdzie realizował się zawodowo przechodząc kolejne etapy awansu zawodowego: od dyspozytora, poprzez kierownika działu eksploatacji, do dyrektora. W międzyczasie doskonalił się zawodowo kończąc Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej z tytułem mgr. ekonomii oraz studia podyplomowe na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Kończąc pracę zawodową w Żegludze Świnoujskiej i przechodząc na emeryturę, przygotował podstawy do wdrożenia usprawnienia przepraw promowych, w szczególności na przeprawie ” Warszów” poprzez wprowadzenie na przeprawę 3-go promu typu „Bielik”, co – ku zadowoleniu mieszkańców Świnoujścia – z powodzeniem realizuje jego następca. Uważa, że po wybudowaniu stałego połączenia między wyspami Wolin i Uznam, co będzie się wiązało z likwidacją przeprawy „Centrum” i sprzedażą promów typu „Karsibór”, zasadnym byłoby uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczyć na zakup nowych jednostek pasażerskich i reaktywować turystykę wodną na akwenach Krainy 44 wysp, z korzyścią dla turystów i mieszkańców miasta, w tym pracowników Żeglugi Świnoujskiej, którzy  w ten sposób zachowaliby swoje marynarskie stanowiska pracy.
  zdjecie kandydata

  Nr 7 – Zdzisław Merchelski

  Emeryt, 64 lata, od 62 lat mieszkaniec Świnoujścia. 37 lat pracy zawodowej, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Morza. 27 lat w samorządzie, w tym w latach 2005-2009 sołtys Sołectwa Karsibór, radny V i VII kadencji Rady Miasta Świnoujście, obecnie jej wiceprzewodniczący. Jako wieloletni samorządowiec i mieszkaniec naszego miasta ma dużą wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań świnoujścian. Wynika to również z jego zamieszkiwania w różnych rejonach Świnoujścia: Warszowie, Uznamie oraz Karsiborze. Bardzo często przebywa w każdej z nich rozmawiając z mieszkańcami, z których wielu to jego znajomi, sąsiedzi, koledzy, przyjaciele, ale także nowo poznawane osoby. Swoją wiedzę pogłębia biorąc aktywny udział w pracach komisji stałych rady miasta, szczególnie zaś w Społecznej Komisji Mieszkaniowej, gdzie kumulują się wszystkie ludzkie problemy: zdrowotne, rodzinne, mieszkaniowe. Dlatego też jego priorytetem jest rozwój infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi (żłobki, przedszkola) oraz wszechstronnej opieki nad naszymi seniorami (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szczepienia, Bon Seniora). Z racji pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego, jest również do dyspozycji mieszkańców podczas cotygodniowych dyżurów w Biurze Rady Miasta Świnoujście. Przebywanie na emeryturze pozwala mu czerpać z pracy radnego olbrzymią satysfakcję, ponieważ ze względu na dużą ilość wolnego czasu może z pełnym zaangażowaniem służyć mieszkańcom swoją wiedzą i doświadczeniem, razem z nimi budując nasze miasto dla następnych pokoleń.
  zdjecie kandydata

  Nr 8 – Edyta Bartoszewska

  Lat 43, od urodzenia zamieszkująca w Świnoujściu. Uważa, że miasto musi się nadal rozwijać. Swoje stanowisko uzasadnia potrzebą zmian, które według niej napędzają lokalną gospodarkę. Pragnie zapewnić wyborców, że tak samo jak oni – oczekuje niezbędnych zmian. Chętnie  wysłucha każdego, kto widzi potrzebę wsparcia  ze strony Rady Miasta Świnoujście. Jest terapeutą zajęciowym oraz magistrem ekonomii, ale pracowała na różnych stanowiskach, co oznacza, że z własnego doświadczenia wie, jakie  zmiany w wielu dziedzinach życia miasta warto wprowadzić. Empatia i chęć niesienia pomocy są jej największymi zaletami. Jest wrażliwa na potrzeby osób starszych i schorowanych – ponieważ ma styczność ze starszymi ludźmi, których potrzeby jest w stanie dostrzec jako osoba pracująca w szpitalu miejskim. Ale Stowarzyszenie Grupa Morska – Cała Naprzód  bardzo mocno stawia także na stwarzanie w Świnoujściu warunków dla rozwoju młodzieży, dlatego Edyta Bartoszewska z pełnym przekonaniem wpisuje się program tego komitetu wyborczego i chce w nim działać wykorzystując swoje doświadczenie i kreatywność. Jej głównym celem jest współpraca z mieszkańcami wszystkich dzielnic Świnoujścia. Zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby nikt nie czuł się pominięty.
  zdjecie kandydata

  Nr 9 – Ewa Maria Sołowińska

  Lat 50. Zawodowy radca prawny. Prowadzi Nieodpłatny Punkt Porad Prawnych na prawobrzeżu Świnoujścia. Jest też doradcą kluczowym dla podmiotów ekonomii społecznej powiatu miasto Świnoujście oraz lustratorem spółdzielczym. Urodzona i wychowana na Warszowie.  Praktykę radcowską odbywała w Morskiej Stoczni Remontowej S.A.  Współpracowała z gminami  Międzyzdroje i Dziwnów oraz zakładami komunalnymi miasta Świnoujście, Aresztem Śledczym w Świnoujściu,  Wojskową Agencja Mieszkaniową . Od 1998 r. prowadzi kancelarię radcowską. Od 5 lat wspiera III sektor organizacji pozarządowych, zakłada i  doradza fundacjom i stowarzyszeniom ze Świnoujścia i województwa zachodniopomorskiego.